สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ

ฺBansad-Pheungnakluea

บุคลากรนายสมบัติ วันใจ

ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 0819502959
อีเมล : -

-


นางอัญชลี แสงแก้ว

ครู
โทรศัพท์ : 0896324670
อีเมล : -

นางสาวอรสุรางค์ ติ๊บประจา

ครู
โทรศัพท์ : 0956792913
อีเมล : -

นางพวงเพชร ใจแสน

ครู
โทรศัพท์ : 0918588057
อีเมล : -

นางสาววริศรา ใจแก้ว

ครู
โทรศัพท์ : 0932416565
อีเมล : -

นางสาวแพรวพรรณ พรมมา

ครู
โทรศัพท์ : 0875430235
อีเมล : -

นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนาอภิรักษ์

ครู
โทรศัพท์ : 0843778342
อีเมล : -

นางสาวจรรยา เมืองสุสา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 0967346480
อีเมล : -

นางสาวสายสมร แก้วประภา

ครู
โทรศัพท์ : 0613218593
อีเมล : -

นายณรงค์ ศิริบูลย์

ช่างไม้ 4
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -


โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ

  • ฺBansad-Pheungnakluea
    130 หมู่ 3 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
    โทรศัพท์: 0819502959
    E-MAIL: bansad.pheungnakluea@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ