สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ

ฺBansad-Pheungnaklueaกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2564

วันที่กิจกรรม : 2022-01-28

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 นายสมบัติ วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีทั้งหมด 4 ฐาน ดังนี้ ๑ .Be kind to animal เมตตาต่อสัตว์โลก ณ ฟาร์มแกะฮักยู ๒. นักสะกดรอย เขาส่องกระจก ๓. หน่วยสอดแนมน้อย วัดดอยเงิน ๔.สังเกตปรากฎการณ์ธรรมชาติ วัดพระธาตุจอมปิง เพื่อปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคปฏิบัติและให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบ มีเจตคติที่ดี


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ

  • ฺBansad-Pheungnakluea
    130 หมู่ 3 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
    โทรศัพท์: 0819502959
    E-MAIL: bansad.pheungnakluea@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ