สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ

ฺBansad-Pheungnaklueaประกาศโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน (ON-SITE) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่กิจกรรม : 2021-11-07

ประกาศโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน (ON-SITE)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการติดเชื้อและแพร่ระบาดในวงกว้าง ทางโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ จึงขอประกาศหยุดเรียน (ON-SITE) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นเวลา 5 วัน โดยจะจัดการเรียนการสอน ผ่านทีวี (ON-AIR) ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom (ON-LINE) และการเรียนการสอนแบบ (ON-HAND) โดยจะมีการประเมินสถานการณ์ รวมถึงการปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้เป็นรายสัปดาห์ แล้วจะแจ้งให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ได้รับทราบต่อไป


แกลอรี่


โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ

  • ฺBansad-Pheungnakluea
    130 หมู่ 3 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
    โทรศัพท์: 0819502959
    E-MAIL: bansad.pheungnakluea@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ