สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ

ฺBansad-Pheungnaklueaข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ หัวข้อ
2022-01-28 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2564
2022-01-11 รับมอบขนม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ และ สท.พิชามนช์ ชวนสมบูรณ์
2022-01-11 รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
2022-01-10 ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
2021-11-19 ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-07 ประกาศโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน (ON-SITE) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-09-27 แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
2021-09-22 รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยฝ่ายทันตกรรมจากโรงพยาบาลเกาะคา
2021-09-21 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
2021-09-21 การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม Canva และ KineMaster” และ “การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต ๒”
2021-09-17 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-09-17 ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรีในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
2021-09-15 รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)และเครื่องอุปโภคบริโภค จาก กอ.รมน.จังหวัดลำปาง
2021-09-09 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ

  • ฺBansad-Pheungnakluea
    130 หมู่ 3 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
    โทรศัพท์: 0819502959
    E-MAIL: bansad.pheungnakluea@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ