สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ

ฺBansad-Pheungnakluea

โรงเรียนบ้านสาด – ผึ้งนาเกลือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 45 ตารางวา
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช2483 มีเขตบริการ 2  หมู่บ้าน ได้แก่บ้านสาด หมู่ที่ 3 และ บ้านผึ้งนาเกลือหมู่ที่ 5
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ

  • ฺBansad-Pheungnakluea
    130 หมู่ 3 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
    โทรศัพท์: 0819502959
    E-MAIL: bansad.pheungnakluea@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ